Fondul pentru Modernizare si investitii in productie de ENERGIE ELECTRICA


Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum
Finantare nerambursabila 100%
Termen limita depunere proiect 23 iulie 2024


Introduceti CUI Societate

Programul vizeaza investitii in productie de:

  • Energie eoliană: Până la 700.000 Euro per MW pentru toate capacitățile.
  • Energie solară: Până la 1.000.000 Euro per MW pentru capacitățile instalate de până la 1 MW (inclusiv) și până la 500.000 Euro per MW pentru capacitățile instalate de peste 1 MW.
  • Energie hidro: Până la 1.805.000 Euro per MW pentru toate capacitățile.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar este de maxim 20 milioane euro.

Beneficiari eligibili:

  • Microîntreprinderi
  • Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)
  • Întreprinderi mari
  • Organizații care desfășoară activități în domeniul producției și comercializării energiei electrice

Cheltuieli eligibile:

  • Societatea nu se afla în dificultate financiară (ex. insolvență, faliment, capitaluri negative).
  • Intreprinderile nou-înființate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei sau echivalent.
  • Societatea nu inregistreaza restante de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale.